Nyheter

Vad är prisbasbelopp?

2023.10.25

Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen.Prisbasbeloppet för beskattningsåret 2023 är 52 500 kronor (48 300 för beskattningsåret 2022)

FORA

2023.10.25

Från och med 2024 ska arbetarnas löner rapporteras varje månad.Tolv lönerapporter om året ger anställda större möjligheter till avkastning på tjänstepensionen.Övergången berör företag som har anställda som är anslutna till FORA och har anställda med avtalspensionen SAF-LO.