Om oss

Y-Ekonomi startades 1994. Vår målsättning är att vara ett resursstarkt företag med hög service- och kunskapsnivå gentemot mindre företagare.

Y-Ekonomi startades 1994 av Barbro Karlsson, Erik Gustav Höglund och Paul Ramström, som hade som mål att vara byrån som besökte sina kunder på plats i sin verksamhet för att göra deklarationerna. Många är de jordbrukare som fått köksborden fyllda av papper medan siffrorna smattrat fram på räkneapparaten. Den andan har behållits under 30 år och vår målsättning är att vara ett resursstarkt företag med hög service- och kunskapsnivå gentemot mindre företag inom många branscher men särskilt inriktat mot jord- och skogsbruk.

Genom att vi sedan 2016 är en del av Hushållningssällskapet har vi breddat vårt kunskapsnät inom växtodling, juridisk rådgivning och redovisning främst kopplat mot de gröna näringarna.

Huvudkontoret finns på Kronholmsplan 1 i Härnösand och vi har även ett kontor i Sundsvall i Maskinringens lokaler på Bergsgatan 122. Vi är 12 medarbetare som har mångårig erfarenhet och gedigna kunskaper inom redovisning, bokslut, deklarationer och generationsskiften bland annat.