Våra tjänster

Bokslut

Årsbokslut och årsredovisning

E-tjänster

Elektronisk kvittohantering och fakturascanning

Ekonomistyrning

Provbokslut, budget, analyser

Löner

Löneadministration

Rådgivning

EU-ansökning, generationsskifte, fastighetsöverlåtelser, avtal, bolagsbildning, företagsvärdering

Redovisning

Vi erbjuder löpande bokföring, arbetsgivardeklarationer, momsredovisning, leverantörsfakturahantering, fakturering och löpande rapportering

Skatt

Inkomstdeklaration och preliminärdeklaration