2023.10.25

Vad är prisbasbelopp?

Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen.

Varje år fastställer regeringen ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet eller basbeloppet används för beräkning av olika förmåner eller avgifter, ex beskattning, medlems- och serviceavgifter samt pensions- och försäkringsförmåner. Prisbasbeloppet påverkar även andra områden såsom jobbskatteavdrag och värdet på förmånsbilen.

Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex, som mäter den generella prisnivån i Sverige. Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som tar fram index vilket följer landets inflation och avrundar beloppet till närmaste hundratal i kronor.

Prisbasbeloppet för beskattningsåret 2023 är 52 500 kronor (48 300 för beskattningsåret 2022)

Kategorier: Okategoriserat